Szansa na 10 obwodnic w Małopolsce z regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego w latach 2014-2020 wynosi 2 875,45 mln euro, w tym 2 073,52 mln ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 801,93 mln ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to kwota niemal o 1 mld euro większa niż ta, którą Małopolska dysponowała w latach 2007-2013 łącznie na Małopolski Regionalny Program Operacyjny oraz komponent regionalny Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Przekazanie projektu programu do Komisji Europejskiej rozpoczyna etap kilkumiesięcznych negocjacji ostatecznego kształtu programu regionalnego, który powinien zostać przyjęty na początku października br. Dla Małopolski oznacza to szansę na wybudowanie co najmniej 10 obwodnic.

Więcej informacji znajdziesz tutaj:
http://www.fundusze.malopolska.pl/2014_2020/Strony/regionalny_program_operacyjny.aspx