Kładka łączy i …dzieli

Pierwsza w Krakowie kładka pieszo-rowerowa została oddana do użytku. Inwestycja kosztowała ponad 38 mln złotych i była współfinansowana ze środków unijnych. Ten obiekt mostowy przez Wisłę połączył jej dwa brzegi, ale jednocześnie podzielił mieszkańców miasta. Odseparowanie ruchu pieszych i rowerzystów było zaplanowane, ale duże rozbieżności w ocenie jej walorów architektonicznych – już nie. Wielu Krakowian krytykuje dominujący element obiektu – rurę. Zwolennicy Kładki ojca Bernatka podkreślają lekkość jej konstrukcji. Jedni i drudzy bez przeszkód korzystają z nowego mostu łączącego Kazimierz z Podgórzem.