Dodatkowe bramki na A4

Dodatkowe bramki na A4Stalexport Autostrada Małopolska S.A. rozpoczęła rozbudowę punktów poboru opłat (PPO) na A4. Dodatkowe bramki autostradowe, rozwiązanie tymczasowe, są uruchamiane podczas dużego natężenia ruchu. Cztery kabiny, w których płatność odbywa się po prawej stronie pojazdu, obsługują tylko motocyklistów i samochody osobowe z pasażerami . To rozwiązanie ma zwiększyć przepustowość PPO o 10%. Docelowo, w 2012 roku, PPO mają mieć po dwa dodatkowe pasy ze stanowiskami obsługi pasażerów. Kompleksową dokumentację w stadium projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy placów poboru opłat opracowuje EKKOM Sp. z o.o.