Spawanie termitowe

Spawanie termitoweTermit ( ferronit) – jest mieszanką drobnych frakcji tlenków żelaza i aluminium wraz z dodatkami stopowymi. Jego spalanie odbywa się przy bardzo wysokiej temperaturze ( około 3000 ⁰C). W wyniku reakcji aluminotermicznej uzyskane jest spoiwo trwale łączące szyny. Tory bezstykowe są coraz częściej stosowane, zwłaszcza na odcinkach o dużym natężeniu ruchu. Spawanie termitowe zastosowano przy budowie nowego odcinka Krakowskiego Szybkiego Tramwaju.