Jak powstaje torowisko cz.III

Jak powstaje torowisko cz.IIIKolejny etap prac na placu budowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju na Ruczaju. Wylany został beton na najważniejszym rozjeździe. Wcześniej zespawano szyny, zostały wykonane podlewy z żywicy chemoutwardzalnej. Do końca sierpnia planuje się zakończenie prac na tym odcinku robót.