Estakada na Nowohuckiej w Krakowie

Estakada na Nowohuckiej w KrakowieWiadukt składa się z dwóch, równoległych konstrukcji. Jezdnie mają 7 metrów szerokości i po 0,5 m opaski bezpieczeństwa. Profil drogi na wiadukcie stanowi łuk wypukły o promieniu R= 2000m, wierzchołek niwelety  złożony jest z dwóch odcinków prostych o nachyleniu +0.50% i -0.50 %. Spadek poprzeczny jezdni wynosi 2%. Estakada o długości 121m  w ciągu ulic Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich jest częścią bezkolizyjnego dwupoziomowego skrzyżowania.