Węzeł Łódź Północ

Węzeł Łódź PółnocNa niemal 140 hektarach w pobliżu Strykowa powstaje trzypoziomowy węzeł łączący autostrady A1 (północ – południe) i A2 (wschód – zachód). Inwestycja obejmuje budowę 4,5 km odcinka autostrady A1, 2,6 km odcinka A2 , 8 łącznic, 23 przepustów i dróg dojazdowych. Powstaje także 13 wiaduktów drogowych o konstrukcji nośnej jedno lub wieloprzęsłowej, płytowo-belkowej z betonu sprężonego. Węzeł Łódź Północ to po węźle Gliwice-Sośnica drugi co do wielkości węzeł autostradowy w kraju.