A4 do Tarnowa cz. VI

Od Szarowa do Tarnowa są cztery węzły: Bochnia, Brzesko, Wierzchosławice i Krzyż. Powstaje 66 obiektów inżynierskich. Wybudowano nowy most przez Dunajec o całkowitej długości 628,5 m. Podpory przęsła głównego zaprojektowano poza korytem rzeki. Most ma konstrukcję belkową o przekroju skrzynkowym. Przejazd przez Dunajec odbywa się po dwóch jezdniach autostrady A4. Budowa niemal 57 kilometrów A4 od węzła Szarów do węzła Krzyż zostanie w pełni zakończona na wiosnę przyszłego roku. W ostatnich tygodniach przed oddaniem drogi do użytku między innymi umacniano skarpy, malowano obiekty inżynierskie, układano masy bitumiczne i montowano oznakowanie.