Nowy rynek w Nowym Targu

Zakończyła się rewitalizacja rynku w Nowym Targu. Inwestycja obejmowała między innymi przebudowę i oświetlenie płyty rynku, przebudowę i uzupełnienie infrastruktury podziemnej, iluminację ratusza, budowę fontanny, wymianę roślinności oraz małej architektury.

Zgodnie z koncepcją zaproponowaną przez władze miasta, ta centralna przestrzeń publiczna będzie pełnić rolę miejsca, w którym będą się odbywać różnego rodzaju masowe imprezy. Właściwe zaprojektowanie i wykonanie przebudowy płyty rynku umożliwiło między innymi wykonanie sezonowego lodowiska miejskiego.

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego ”Przebudowa Płyty Rynku w Nowym Targu w ramach projektu Rewitalizacja Centrum Nowego Targu - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013” powierzono firmom EKKOM Sp. z o.o. i Strabag Sp. z o.o.