Cicha nawierzchnia na obwodnicy Gdowa

Na obwodnicy Gdowa rozpoczęło się układania tzw.  cichej nawierzchni - inaczej zwaną porowatą. Ma ona zapewnić lepsze odprowadzanie wody i zmniejszyć emisję hałasu z pasa drogowego. Tego typu inwestycje są rzadkością w Polsce. A zupełnym nowum jest to, że tym razem położono w Gdowie aż dwie warstwy tej nawierzchni. Budowa obwodnicy Gdowa rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku. Trasa o długości niemal 5 km powstaje w rejonie ulicy Krakowskiej, Łapanowskiej i Grzybowskiej. Nowa trasa, mająca być obejściem dla dróg wojewódzkich nr 966 i 967 będzie omijać zabudowania Gdowa od strony północnej i wschodniej. Obwodnica zaprojektowana jako droga klasy G1x2 (dwa pasy o szerokości po 3,5 m, pobocza 1,5 m). Przy nowym szlaku komunikacyjnym będą wybudowane ronda oraz tzw. bezkolizyjne skrzyżowania. Jej budowa jest realizowana dzięki unijnemu wsparciu. Inwestorem jest Województwo Małopolskie. Pierwszy etap inwestycji ma się zakończyć w czerwcu tego roku.N ajpóźniej do 2020 roku zostanie zrealizowany drugi i ostatni etap obwodnicy Gdowa. Inwestycję o wartości blisko 30 mln złotych, realizuje Polimex-Mostostal.