S7 zgodnie z planem

S7 zgodnie z planemPowstaje nowy dwujezdniowy odcinek Skarżysko – Występa, część drogi ekspresowej nr 7 Warszawa – Kielce – Kraków. Od Skarżyska w stronę Kielc nowa droga będzie przebiegać po obecnym śladzie. Dalej poprowadzona będzie na zachód od obecnej drogi nr 7 i stanie się obwodnicą Suchedniowa, Ostojowa, Łącznej i Występy.