Sygnalizacja dla bezpieczeństwa

Sygnalizacja dla bezpieczeństwaSygnalizacja świetlna ma przede wszystkim ułatwić jazdę kierowcom i zapewnić bezpieczeństwo na skrzyżowaniach. Jednak niejednokrotnie zaburza płynność ruchu, a nawet sprzyja kolizjom i wypadkom. „Czarnym punktom na mapach Krakowa i zasadom podejmowania decyzji w zakresie budowy sygnalizacji ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego” poświęcono XIII Forum Mobilności.