Zmiany organizacji

Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu to także ścisła współpraca inżynierów z policją i zarządcami dróg.