I Seminarium - TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 2014

Oznakowanie oraz organizacja ruchu na czas prowadzenia robót na drodze służą przede wszystkim zapewnieniu bezpieczeństwa osobom wykonującym te prace oraz sprzyjają bezpieczeństwu ruchu drogowego przy możliwie dużej jego płynności. Doświadczenia z realizacji robót na polskich drogach pokazują, że zazwyczaj nie traktujemy tymczasowej organizacji ruchu z należną powagą i przyznajemy jej zbyt małą rangę w priorytetach elementów procesu inwestycyjnego. Temu było poświęcone I Seminarium w Krakowie, na którym dyskutowali przedstawiciele Ganeralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zarządcy dróg samorządowych, naukowcy, projektanci i producenci urządzeń. Zasadniczym celem Seminarium TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 2014 było danie sposobności Uczestnikom wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom i producentom urządzeń oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania.I Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne „Oznakowanie i organizacja ruchu w czasie prowadzenia robót drogowych - TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 2014" to czwarte wydarzenie z cyklu "Konferencje Specjalistyczne nauka – praktyka – biznes". Patronem medialnym Seminarium był Portal Drogowy Edroga.pl.