Znaki zmiennej treści

Sterowanie i zarządzanie prędkością oraz ruchem na pasach, a także informowanie i ostrzeganie kierowców – to najważniejsze zadania  ITS, które mogą być realizowane za pomocą znaków zmiennej treści. Tak jest na odcinku autostrady A4 z Wrocławia do Gliwic. Łączna długość trasy wynosi 165 km. Procedury zarządzania ruchem opracowało Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o.