Biało-czerwona zebra cz.II

Biało-czerwona zebra cz.IIPrzed rozpoczynającym się rokiem szkolnym, przegląd przejść dla pieszych w Krakowie zakończył się wprowadzeniem biało-czerwonych pasów w ponad 170 miejscach. Nietypowe „zebry” stosowane są w wielu innych miastach, także na drogach wojewódzkich czy krajowych. Skąd pomysł na takie wyróżnienie przejść? Krakowski zarządca dróg miejskich przyznaje, że wzorował się m.in. na brytyjskich rozwiązaniach, bowiem nie przewidują takich polskie przepisy.

W IV rozdziale Dziennika Ustaw Nr 170 jest zapis „Znaki drogowe poziome są barwy białej lub żółtej”. Czerwony kolor dotyczy jedynie „punktowych elementów odblaskowych wyznaczających prawą krawędź jezdni”. Czerwień może być też wprowadzona przy znaku P-11 gdzie „w miejscach szczególnie niebezpiecznych dopuszcza się dodatkowo oznaczenie przejazdu dla rowerzystów przez zastosowanie czerwonego koloru nawierzchni przejazdu”( Dz.U. Nr 220). Przy znaku P-10 nie jest wymieniony jakikolwiek kolor. Czy zatem może być jedynie biały lub żółty? Kolor czerwony spodobał się najbardziej pieszym i kierowcom, którzy twierdzą, że poprawia bezpieczeństwo na przejściu.