Szczecin, Kraków. Inteligentne systemy transportowe

Polskie miasta inwestują w inteligentne rozwiązania z zakresu zarządzania ruchem czy informacją dla pasażerów komunikacji miejskiej. Liderami są Szczecin i Kraków. Polskie miasta mają coraz większą świadomość korzyści, jakie niesie ze sobą wdrożenie elementów inteligentnych systemów transportowych.
ITSsą  użyteczne w niemal każdym obszarze działalności miasta: od kierowania ruchem i informacji o dostępności parkingów, przez zintegrowane informacje dla pasażerów komunikacji miejskiej, po wprowadzanie stref ograniczonego dostępu. To ostatnie rozwiązanie jest jednak niemożliwe z uwagi na przepisy prawne. Dzięki strefom ograniczonego dostępu miasta mogłyby np. pobierać opłaty od pojazdów wjeżdżających do ścisłego centrum. Ich wysokość będzie można różnicować w zależności od ilości emitowanych przez dany pojazd spalin. ITS będą również umożliwiać w pełni zautomatyzowany pobór takich opłat.
Część miast już teraz na szeroką skalę wdraża inteligentne systemy transportowe. Szczecin został nagrodzony przede wszystkim za rozbudowany system zarządzania ruchem. Informuje on m.in. kierowców o czasie przejazdu pomiędzy poszczególnymi miejscami oraz o natężeniu ruchu. Miasto prowadzi również monitoring potoków pasażerów w komunikacji miejskiej oraz samochodów na drogach. Kraków inwestuje z kolei w tablice wyświetlające bieżące informacje o komunikacji miejskiej, które są umieszczane na przystankach oraz w miejscach o szczególnie dużym natężeniu ruchu pieszych. Miasto kontroluje także automatycznie czy do strefy ograniczonego dostępu w centrum miasta i na buspasy wjeżdżają nieuprawnione pojazdy.