Metro, czy naziemne tramwaje? Na co ma postawić Kraków?

Jaką komunikacją miejską powinna mieć stolica Małopolski? Może metro? A jeśli tak, to ile należy planować linii? I najważniejsze: za jaką cenę? Dziś szacuje się, że budowa 1 km tunelu metra w Krakowie kosztowałaby 600 mln zł, a 1 km naziemnego torowiska - 200 mln zł. Zwolennicy metra liczą na dofinansowanie z funduszy unijnych w latach 2014-2020 oraz wsparcie z budżetu centralnego. Warszawa na budowę drugiej linii metra otrzymała 70-procentowe dofinansowanie, ale to jest stolica kraju.
W magistrackiej wersji studium, która zakłada budowę  metra, wyznaczono już trzy linie. Pierwsza i najważniejsza o długości 19 km, w tym prawie 11 km pod ziemią, biegłaby od planowanego węzła drogi S7 przy ul. Igołomskiej. Dalej pociągi zatrzymywałyby się kolejno przy: ul. Klasztornej, pl. Centralnym, rondzie Kocmyrzowskim, rondzie Maczka, skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego z ul. Bora-Komorowskiego, rondzie Barei, rondzie Młyńskim, skrzyżowaniach al. Jana Pawła II z ul. Meissnera i Mogilskiej z Cystersów, rondzie Mogilskim, Dworcu Głównym, Basztowej, AGH, Biprostalu, Uniwersytecie Pedagogicznym, os. Widok. Trasa kończyłaby się przy stacji kolejowej Bronowice.
Druga linia, licząca 10 km, w tym około 7 km pod ziemią, zaczynałaby się od węzła w rejonie AGH i przebiegając przez Kazimierz, Stare Podgórze, Zabłocie i Mały Płaszów, docierałaby do stacji kolejowej w Bieżanowie. Trzecia zaś pokrywałaby się częściowo z drugą, ale od Podgórza biegłaby w stronę ronda Matecznego, skrzyżowania ul. Kapelanka z Brożka i dalej do Polany Żywieckiej, skrzyżowania ul. Komuny Paryskiej i Bartla, a kończyłaby się w Klinach przy autostradzie.

http://www.metro.krakow.pl/
http://www.metrokrakow.pl/