Pilotażowy projekt

Pilotażowy projekt„Uspokojenie ruchu – od koncepcji do wdrożenia. Najnowsze rozwiązania, uwarunkowania techniczne, prawne, społeczne” – to temat seminarium szkoleniowego, które odbyło się w Puławach. Najważniejszym punktem odniesienia było „Miasteczko holenderskie”, czyli pilotażowy projekt uspokojenia ruchu w jednej z dzielnic miasta – Włostowicach. Organizatorami szkolenia byli Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o. oraz Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu Politechniki Krakowskiej.