Rowerowe ścieżki

Jakie błędy można popełnić projektując ścieżkę rowerową? Co wziąć pod uwagę wytyczając szlaki komunikacyjne dla pieszych i rowerzystów? O zagadnieniach związanych projektowaniem i korzystaniem ze ścieżek rowerowych mówi Zygmunt Użdalewicz, członek honorowy KLIR.