Zaplanować zmniejszenie hałasu

Zaczyna się od planowanie drogowego i urbanistycznego czyli planujemy budowę drogi lub zabudowy. I tu istotną rolę powinni odgrywać urbaniści, a nie deweloperzy, którzy kupują działkę dla 5-6 budynków. W takim przypadku trudno mówić o racjonalnym planowaniu –twierdzi profesor Marian Tracz z Politechniki Krakowskiej oraz zwraca uwagę na dobór właściwych środków obniżających poziom  hałasu i wskazuje istotne zagadnienia służące poprawie klimatu akustycznego.