Wciąż mamy bardzo mało znaków zmiennej treści. Seminarium KLIR w Bielsku – Białej

W Bielsku – Białej spotkali się członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Klubu Inżynierów Ruchu. Dyskutowano o roli i znaczeniu systemów transportowych w zarządzaniu ruchem drogowym w konurbacji śląskiej. Jednym z głównych tematów dyskusji była kwestia stopnia nasycenia siatki dróg w Polsce znakami zmiennej treści. A także treść wykorzystywana w tego typu urządzeniach.  Zdaniem KLIR znaków tych jest nadal znikoma ilość, a środki przeznaczane na tego typu inwestycje są niewystarczające. Jest to w jawnej sprzeczności z preferowaną w Unii Europejskiej polityką ułatwiania transportu.