EKKOM szkoli samorządy. Zaproszenie Sekretarza Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Szkolenie jest adresowane do zarządców dróg samorządowych i organów zarządzających ruchem na drogach samorządowych. Celem szkolenia jest edukacja w zakresie planowania, wdrażania oraz promowania zasad uspokajania ruchu na drogach publicznych za pomocą fizycznych środków technicznych.

Program szkolenia będzie obejmował zasady, sposoby i zagadnienia projektowo-techniczne fizycznego uspokajania ruchu, a także cykl realizacji projektu, promowanie oraz ocenę skuteczności rozwiązań. Podczas wizyty na terenie szkoleniowym „Miasteczko Holenderskie” zostanie zademonstrowane funkcjonowanie środków uspokojenia ruchu w terenie. Zajęcia w formie wykładów, warsztatów i studiów przypadków poprowadzą doświadczeni projektanci i inżynierowie ruchu. Projekt przewiduje, że do końca listopada 2013 r. zostanie przeszkolonych ogółem do 150 samorządowców ze wszystkich 16 województw. Z każdego województwa w szkoleniu weźmie udział co najmniej osiem osób reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego z czterech powiatów. Po przeprowadzeniu koniecznych ustaleń z Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej EKKOM Sp. z o.o. będzie rozsyłać zaproszenia do wybranych samorządów.

Program szkolenia (PDF)