Nie tylko ekrany! Walka z hałasem komunikacyjnym metodą „uspokojenia ruchu”. Transnoise 2013

„Uspokojenie ruchu” to nie tylko podniesienie jakości bezpieczeństwa ruchu drogowego, czego wymiernym dowodem są drastyczne spadki wypadków, ale także poprzez zmniejszenie prędkości z jaką poruszają się pojazdy uzyskujemy obniżenie emitowanego hałasu komunikacyjnego.

 

„Uspokojenie ruchu” za pomocą fizycznych środków – od lat z powodzeniem stosowane jest np. w Holandii. W Polsce na szerszą skalą zastosowano go w Puławach w tzw. „Miasteczku Holenderskim”. O korzyściach wynikających z tego typu rozwiązań - na II Konferencji ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym Transnoise 2013 - mówił Sebastian Biernacki z EKKOM sp. z o.o.