Metody mieszane walki z hałasem, a planowanie. Transnoise 2013

Redukcja emisji hałasu najczęściej zaczyna się już w fazie planowania inwestycji. Projektanci i inwestorzy powinni tak sytuować linie drogowe, jeżeli jest to oczywiście możliwe, by największe natężenie ruchu nie przebiegało w sąsiedztwie domów. Możemy stosować równolegle inne rozwiązania - uspokojenie ruchu czy też ciche nawierzchnie – dzięki temu istnieje możliwość redukcji hałasu i zbliżanie się do wartości dopuszczalnych poprzez stosowanie metod mieszanych. Możemy wtedy uniknąć stawiania ekranów akustycznych  na zdecydowanie większej długości odcinków planowanych dróg. Na przykładzie m.in. Rzeszowa omawiał te kwestie Maciej Hałucha z EKKOM sp. z o.o. Fragmenty prezentacji z Konferencji Transnoise 2013.