Wnioski z II Konferencji Transnoise 2013

Ochrona przed hałasem komunikacyjnym to nie tylko  ekrany akustyczne.

To także tzw. „ciche nawierzchnie”, oraz mieszane metody ochrony przed hałasem, m.in. poprzez ograniczanie prędkości pojazdów czy upłynnienie ruchu. Podczas prezentacji i dyskusji poruszono także kwestie wciąż niedoskonałego planowania przestrzennego, a także liczne aspekty prawne regulujące walkę z hałasem. To cześć kwestii poruszanych na Konferencji  TRANSNOISE 2013, która z inicjatywy Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego Inżynierii Lądowej, odbyła się w dniach 23-25 października w Zakopanem. W video wnioski przedstawione na zakończenie konferencji przez dr inż. Janusza Bohatkiewicza - prezesa EKKOM sp. z o.o. i wykładowcę Politechniki Lubelskiej.