Więcej na kolej z budżetu UE w latach 2014-2020

Resort transportu zapowiada wyższe finansowanie kolei. Docelowo na kolej ma pójść 40 proc. środków na transport z unijnego budżetu 2014-2020. Pomóc ma  także nowy unijny fundusz "Łącząc  Europę".

Szansą dla kolei jest nowy unijny instrument finansowy „Łącząc Europę” („Connecting  Europe  Facility”), który zacznie działać w 2014 r. Budżet CEF na lata 2014-2020 to 50 mld euro, z czego ponad 31 mld ma zostać przeznaczone na infrastrukturę transportową.