Konsultacje społeczne w Gorlicach

W Gorlicach trwają konsultacje społeczne, których celem jest wyłonienie najlepszego przebiegu dla planowanej obwodnicy miasta. Obwodnica, planowana jako droga klasy technicznej G (głównej),  ma być alternatywą dla odcinków dróg wojewódzkich nr 977 (ulice Węgierska, Legionów, Stawiska, Stróżowska), 993 (ulice Dukielska, Sienkiewicza) przebiegających przez centrum miasta Gorlic, w powiązaniu również z drogą wojewódzką nr 979 (ulica Skrzyńskich).

Inwestycja jest niezbędna z uwagi na rosnące zakorkowanie miasta powodujące jego paraliż i niosące zanieczyszczenie powietrza w centrum, oraz  ze względu na zagrożenia w ruchu wynikające z intensywnej komunikacji samochodowej. Konsultacje społeczne są nieocenionym i niezbędnym elementem pracy dla projektantów. Dzięki bezpośrednim spotkaniom z mieszkańcami firma EKKOM, która projektuje studium wykonalności dla drogowego obejścia Gorlic , uzyskuje unikatową wiedzę z zakresu lokalnych uwarunkować dla planowanej inwestycji.