6 listopada 2013 r. zakończył się projekt szkoleniowy pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu szkoleniowego z zasad uspokajania ruchu w obszarach zabudowanych na drogach samorządowych”.

Realizatorem szkoleń była firma EKKOM Sp. z o.o. Podczas pięciu zjazdów zostało przeszkolonych 150 pracowników zarządów dróg samorządowych i organów zarządzających ruchem na drogach samorządowych z szesnastu województw.
Szkolenia odbywały się w Puławach. Program obejmował m.in. zasady, sposoby i zagadnienia projektowo-techniczne fizycznego uspokajania ruchu, a także cykl realizacji projektu, promowanie oraz ocenę skuteczności rozwiązań. Podczas części praktycznej - wizyty na terenie szkoleniowym „Miasteczko Holenderskie” uczestnikom szkolenia zostało zademonstrowane funkcjonowanie kompleksowego obszaru ruchu uspokojonego.