Zakończenie projektu „Miasteczko Holenderskie” w Puławach

„Miasteczko Holenderskie” jest zlokalizowane w dzielnicy Włostowice położonej w południowej części Puław. Granice projektu wyznaczają ulice: Kazimierska, Włostowicka, Skowieszyńska, Powstańców Listopadowych, Piękna i Kilińskiego. Ulice Kazimierska i Włostowicka należą do drogi wojewódzkiej nr 824, która obsługuje południowy wyjazd z miasta i łączy Puławy między innymi z Kazimierzem Dolnym.
Podstawowym celem projektu uspokojenia ruchu było uzyskanie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i polepszenie estetyki ulic na terenie osiedla Włostowice w Puławach oraz na odcinku drogi wojewódzkiej nr 824 przebiegającej na obrzeżu tego osiedla. Przekształcenie istniejącego układu komunikacyjnego Puław było wzorowane na rozwiązaniach holenderskich w zakresie zapewnienia okolicznym mieszkańcom bezpiecznej drogi do szkoły, pracy i miejsc użyteczności publicznej oraz regulacji wielkości ruchu kołowego. Stąd nazwa projektu „Miasteczko Holenderskie”. Drugim założeniem projektu było utworzenie wzorcowego obszaru uspokojenia ruchu dla potrzeb szkoleniowych, którego kolejny etap zakończył się 6 listopada 2013 roku. Oba projekty prowadziła firma EKKOM sp. z o.o.