Modernizacja ulicy Rojnej w Łodzi. Projekt EKKOM sp. z o.o

W Łodzi trwa przebudowa ul. Rojnej. Prace ruszyły 6 sierpnia zeszłego roku.
W ramach inwestycji została już rozbudowana część jezdni ul. Rojnej, skrzyżowanie z ul. Szczecińską i zlokalizowana tam pętla autobusowa. Planowana jest również budowa dwóch małych rond na skrzyżowaniach z ul. Rydzową (trójwlotowe) i z ul. Kaczeńcową (czterowlotowe) oraz budowę ronda tzw. turbinowego na skrzyżowaniu z ul. Traktorową. Dodatkowo na skrzyżowaniach z ul. Wici, Wiernej Rzeki i Pasjonistów zostały zastosowane powierzchnie wyniesione (analogicznie jak w przypadku ulic przecinających ul. Piotrkowską), które spowolnią ruch samochodów i poprawią bezpieczeństwo pieszych. Ulica zyskała także wydzielone ciągi dla rowerzystów. Zaprojektowano nową zieleń. Pojawiły się również zatoki autobusowe, nowy system oświetlenia jezdni i chodników oraz nowy, skuteczny system odwodnienia – przed modernizacją, podczas ulewnego deszczu, ulica Rojna zamieniała się w rwący potok. Autorem projektu modernizacji ulicy Rojnej w Łodzi jest krakowska firma EKKOM sp. z o.o. Całkowicie przebudowaną ul. Rojną łodzianie pojadą w październiku 2014 r.