Amsterdam stolicą drogownictwa?

Amsterdam stolicą drogownictwa?Wszystko, co istotne dla infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa uczestników ruchu, można poznać w jednym miejscu – Amsterdamie. Targi Intertraffic wyznaczają kierunek, w jakim zmierza drogownictwo. Ich dopełnieniem są holenderskie drogi, które, także dzięki zastosowanym rozwiązaniom, z roku na rok są bezpieczniejsze.