Wisła przerywa wały

Kraków walczy z nienotowaną dotąd tak długą i wysoką kulminacyjną falą powodziową. Wały przeciwpowodziowe na niektórych odcinkach przypominają galaretę – przyznał Antoni Nawrot, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM Krakowa. Z zagrożonego podtopieniem schroniska dla zwierząt na Bielanach wyprowadzono podopiecznych.