Straty firm po powodzi

Wiele firm budowlanych poniosło straty podczas powodzi. Rekompensata od ubezpieczyciela nie zawsze pokryje wszystkie koszty. Wśród nich są i te poniesione podczas akcji powodziowej, choćby przy umacnianiu. Ich refundacja nie nastąpi zbyt szybko. Minie też sporo czasu nim drogowcy będą mogli wrócić na place budów. Nie tylko kondycji firm w kontekście przyszłości inwestycyjnej rozmawiano podczas Walnego Zgromadzenia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, które odbyło się w Krakowie.