Drogi to wielkie dobro cz.I

Drogi to wielkie dobro cz.IW jaki sposób i przy użyciu jakich maszyn budowano drogi, mosty? Dowie się tego każdy, kto odwiedzi Muzeum Drogownictwa w Szczucinie. Zgromadzone tam eksponaty to efekt pracy, a przede wszystkim wielkiej pasji grupy ludzi. Na ich czele stoi Marceli Bochenek, który rozpoczął gromadzenie zabytków i swoim zapałem zainspirował innych. Sprawił, że powstało muzeum. Przybywa eksponatów, ale i pracy, jaką trzeba wykonać, by przywrócić świetność wysłużonym maszynom. Wśród tych, którzy zajmują się renowacją jest Bogdan Duda. O pomoc w odbudowie jego gospodarstwa po powodziach, także za naszym pośrednictwem, apelował Maurycy Bochenek.