Konsultacje rozbudowy dk 8 cz.I

Konsultacje rozbudowy dk 8 cz.IOd Korycina do obwodnicy Augustowa ma prowadzić nowa, rozbudowana droga krajowa nr 8. W pięciu gminach odbyły się konsultacje społeczne dotyczące wyboru wariantu przebiegu drogi. Trzy propozycje przedstawiono organizacjom ekologicznym oraz mieszkańcom, którzy podkreślali, że zwłaszcza na obwodnice miast, czekają od kilkudziesięciu lat. Wielu z nich ma już dosyć jakichkolwiek spotkań dotyczących drogi, na której co kilka dni dochodzi do tragicznych zdarzeń. Wielu nie wierzy, że zostanie ona przebudowana i będzie bezpieczna. Planowana przez GDDKiA trasa ma być drogą jednojezdniową o przekroju 2+1. Mają powstać także obwodnice Suchowoli, Sztabina i Białobrzegów. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe  oraz materiały do uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji  przygotowuje firma EKKOM.