WIBROSZYN 2010 cz.I

WIBROSZYN 2010 cz.I„Wpływowi hałasu i drgań wywołanych eksploatacją transportu szynowego na budynki i ludzi w budynkach – diagnostyce i zapobieganiu” poświęcone było 5 seminarium WIBROSZYN 201O, które odbyło się na Politechnice Krakowskiej. Jego uczestnicy poznali między innymi przykłady zastosowań obliczeń symulacyjnych w projektowaniu wibroizolacji nawierzchni szynowych w Polsce i strategie kolei europejskich w zakresie „Walki z hałasem”. Przekazano także informację o planowanym wycofaniu ( bez zastąpienia) normy PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki. Instytut Mechaniki Budowli PK skierował w tej sprawie list do Polskiego Komitetu Normalizacji, wyrażając w nim swoje negatywne stanowisko i opinię, że „ wycofanie tej normy będzie miało poważne negatywne konsekwencje prawne i ekonomiczne”.

 

Pełny tekst listu  do PKN