Brd w Szwecji

„Bezpieczeństwo na drogach jest tworzone przez społeczność użytków dróg, opiera się na ich współpracy. Dlatego kluczowe jest zapewnienie, że władza na wszystkich jej szczeblach, organizacje i firmy są zaangażowane w pracę nad poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego” – przyznała Catharina Elmsater-Svard, minister infrastruktury Szwecji. Doświadczeniom i koncepcji brd w miastach północnych sąsiadów poświęcona była konferencja we Wrocławiu, podczas której przedstawiono także polskie rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo.