Konsorcjum Naukowo – Przemysłowe Inżynierii Lądowej

Intensywna współpraca naukowców, przedsiębiorców i zarządców dróg  występuje najczęściej, gdy trzeba natychmiast rozwiązać konkretny problem. Powołane w Krakowie Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe Inżynierii ma zamienić tę współpracę w ciągły i trwały proces. Badania, analizy, opracowani stworzą bazę rozwiązań i standardów w praktyce projektowej, wykonawczej i utrzymaniowej. Będą uwzględniały przede wszystkim problemy związane z klęskami żywiołowymi, ochroną środowiska, wykorzystaniem odpadów i energii odnawialnej. Konsorcjum będzie także prowadziło działalność edukacyjną, szkoleniową i ekspercką.