TRANSNOISE 2012 cz. II

W Zakopanem odbyła się I Konferencja ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym TRANSNOISE 2012. Przez trzy dni prezentowano najnowsze analizy, badania i rozwiązania służące poprawie klimatu akustycznego. Uczestnicy panelu dyskusyjnego, prowadzonego przez prof. dr hab. inż. Mariana Tracza z Politechniki Krakowskiej, poruszyli najważniejsze problemy dotyczące ochrony przed hałasem. Inicjatorem TRANSNOISE 2012 był EKKOM Sp. z o.o. - członek współorganizatora konferencji Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego Inżynierii Lądowej, który tworzą także Politechnika Krakowska i Województwo Małopolskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich. TRANSNOISE 2012 zorganizowany został także dzięki Polskiemu Kongresowi Drogowemu oraz Związkowi Mostowców RP Oddział Małopolski. Konferencja odbyła się pod patronatem naukowym prof. dr hab. inż. Kazimierza Furtaka, rektora Politechniki Krakowskiej.