O co tyle hałasu?

Hałas zdecydowanie wpływa na jakość naszego życia. Nie tylko wywołuje odczucie dyskomfortu, ale jest też  poważnym czynnikiem stresotwórczym, a nawet przyczyną uszkodzeń słuchu oraz ciężkich chorób.
W Krakowie głośno jest nie tylko podczas plenerowych imprez. We znaki ludziom daje się przede wszystkim hałas komunikacyjny. Prawie 34 tys. krakowian (4,6 proc. mieszkańców) mieszka tam, gdzie badania wykazały, że hałas drogowy występuje na poziomie większym niż dopuszczalny (np. w sąsiedztwie ul. Wielickej - Kamieńskiego, Konopnickiej, Dietla, Powstańców Wielkopolskich, Nowohuckiej, Al. Trzech Wieszczów). Dźwięk pracujących silników może zmęczyć bardziej niż okazjonalny koncert czy pokaz sztucznych ogni.

Zwiększające się natężenie ruchu samochodowego natychmiast uruchamia akcje zwolenników najprostszych rozwiązań, a mianowicie stawiania wzdłuż ulic (często szpetnych) ekranów akustycznych. Ale gdy już takie ekrany powstają, a wystarczy przypomnieć choćby historię osiedla Ruczaj w Krakowie, niemal natychmiast uaktywniają się ich przeciwnicy wskazujący na to, że taki mur to budowanie getta w mieście, tworzenie powierzchni dla graffiti czy psucie krajobrazu.
W Krakowie trwają konsultacje społeczne „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2014 – 2018” Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującym prawem (m.in. dyrektywa 2002/49/WE oraz ustawa Prawo ochrony środowiska)  mapy akustyczne oraz programy ochrony środowiska wymagają aktualizacji co 5 lat. W 2012 roku poprawiona została opracowana kolejna Mapa Akustyczna Miasta Krakowa (wykonawcą, na zlecenie Miasta, było konsorcjum firm EKKOM Sp. z o.o. i EQM System i Środowisko). W oparciu o nią, przystąpiono do przygotowania „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Krakowa na lata 2014-2018". Opracowanie ma uwzględniać m.in. zmienione rozporządzeniem Ministra Środowiska dopuszczalne poziomy hałasu.
Zakres działań proponowanych w Programie obejmuje ograniczenie liczby i zasięgu uciążliwości akustycznych dla terenów najbardziej narażonych na oddziaływanie hałasu, Polegają one m.in. na wymianie zniszczonej nawierzchni ulic miejskich, modernizacji torowisk, wymianie taboru komunikacji zbiorowej czy ograniczaniu prędkości samochodów.
Projekt Programu zostanie przedstawiony Prezydentowi Miasta Krakowa oraz Komisjom Rady Miasta Krakowa we wrześniu 2013 roku. Zgodnie z planem, dokument powinien zostać uchwalony jeszcze w tym roku. W poniedziałek 1 lipca br. specjaliści EKKOMu uczestniczyli w konsultacjach społecznych w Sali Portretowej Pałacu Wielopolskich (krakowski magistrat).