XIX Zjazd Drogowców Miejskich. Kielce 2013

Uczestnicy zjazdu, którzy spotkali się w Cedzynie koło Kielc  zaapelowali o przygotowanie nowej ustawy o drogach publicznych – uwzględniającej specyfikę ulic w miastach. Ta specyfika ma się wyrażać w natężeniu ruchu pojazdów, różnych funkcjach ulic jak i w powszechnym wykorzystaniu pasa drogowego do umieszczania w nim sieci różnych instalacji komunalnych.

Przywołano  także problem hałasu komunikacyjnego. Przypominając równocześnie, że ekrany akustyczne nie są jedynym skutecznym środkiem niwelowania jego negatywnego oddziaływania na budynki, środowisko naturalne i człowieka.

Upomniano się także o przywrócenie ulicom miejskim ich tradycyjnej roli zapomnianej podczas poszerzania granic metropolii, a co za tym idzie przekształcania istniejących ulic miejskich bardziej  w drogi szybkiego ruchu. Zdaniem „drogowców miejskich” na pewno ze szkodą dla samego miasta i człowieka.