Wibroszyn 2013

Stan badań, metody pomiarów i diagnostyki poziomu hałasu i drgań, rozwiązania inżynieryjne - sposoby ochrony budynków i ludzi w budynkach przed nadmiernym oddziaływaniem hałasu i drgań, w tym projektowanie nowoczesnych nawierzchni szynowych z zastosowaniem rozwiązań wibroizolacyjnych, ekologia i aspekty prawne były tematem VIII Seminarium pt. „WPŁYW HAŁASU I DRGAŃ WYWOŁANYCH EKSPLOATACJĄ TRANSPORTU SZYNOWEGO NA BUDYNKI I LUDZI W BUDYNKACH – DIAGNOSTYKA I ZAPOBIEGANIE ”WIBROSZYN-2013”, które odbyło się w Krakowie w dniach 12 i 13.09.2013. Seminarium przygotował Instytut Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej.