Estetyka wbudowana w środowisko - zakończenie konferencji w Kazimierzu Dolnym

Podczas dyskusji podsumowującej spotkanie uczestnicy stwierdzili, że konferencja spełniła swój naukowy i dydaktyczny cel. Nastąpiła wymiana informacji, podzielenie się wiedzą na temat krajowych i międzynarodowych badań, zapoznano się również z błędami, aby móc w przyszłości ich unikać. Wysnuto wnioski, nad którymi branża drogowa powinna się skupić, była też inspiracją do refleksji nad zmianami w programie nauczania drogowców. Wspomniano taakże o roli człowieka jako istotnego elementu środowiska, konieczności stworzenia instrukcji i wytycznych na potrzeby opracowań środowiskowych, wagi monitoringu przejść dla zwierząt, ogromnej liczbie zagadnień i pól badawczych w ochronie środowiska, finansowaniu badań naukowych, estetyce jako dziedzinie nauki opartej na wiedzy, wyobraźni i intuicji, a także konieczności prowadzenia intensywnych i systematycznych badań dotyczących nowych rozwiązań i materiałów w drogownictwie.Wnioski z konferencji, po skonsultowaniu z Komitetem Naukowym, zostaną wysłane m.in. do Komisarza ds. Środowiska UE Janeza Potočnika, który objął wydarzenie swoim patronatem, do Komisji Europejskiej, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Ochrony Środowiska, a także Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.