Czy grozi nam eskalacja szarej strefy przy recyklingu aut z importu?

Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR ostrzega, że zniesienie tzw. opłaty recyklingowej, uiszczanej od każdego importowanego samochodu powiększy szarą strefę. A według nowych proponowanych przez rząd zasad zwolnieni z niej zostaną  klienci indywidualni.  Będzie skłaniało do demontażu samochodów poza legalnie działającymi stacjami. W świetle proponowanych rozwiązań opłatę zapłacą  tylko ci, którzy sprowadzają auta w celach zarobkowych. Obecnie, przedsiębiorcy importujący pojazdy oraz osoby indywidualne sprowadzające auta mają obowiązek uiścić na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opłatę recyklingową w wysokości 500 zł od każdego pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju. Rząd planuje jej zniesienie ze względu na konieczność dostosowania polskich przepisów do wymogów Dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. W latach 2005-2008 Polacy sprowadzali z zagranicy około miliona używanych aut rocznie.