Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie stawia na walkę z hałasem. Transnoise 2013

85 % dróg obwodowych w w Małopolsce ma mieć nawierzchnię redukujące hałas.
Taki cel stawia sobie ZDW Kraków. Mówiono o tym podczas II Konferencji ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym Transnoise 2013 w Zakopanem. Zarząd stawia także na odpowiednie planowanie dróg i tworzenie obwodnic co stwarza możliwość redukcji natężenia ruchu w miastach regionu nawet o 30%. Ma to bezpośredni wpływ na redukcję hałasu na terenach zabudowanych, a dzięki temu mamy unikać budowania ekranów akustycznych pod oknami domów. Omawiano te kwestie na przykładzie Miechowa i Wolbromia. Fragmenty prezentacji.