Menu

edroga.tv - portal drogowy

Napisz do nas  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Regulaminy - Regulamin katalogu firm

Regulamin katalogu firm

Niniejszy Regulamin określa zasady wpisu do katalogu firm prowadzonego przez EKKOM Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8i, 30-415 Kraków, tel.: (12) 267-23-33, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000146580, NIP: 676 22 28 495, Regon: 356596014
Przyjmowanie materiałów informacyjnych do publikacji przez EKKOM jest dokonywane w oparciu o niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy Prawa Polskiego.

Treść materiałów przekazanych do publikacji nie może być sprzeczna prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.
EKKOM ma prawo odmówić zamieszczenia wpisu, jeżeli jego treść lub dołączone elementy graficzne są sprzeczne z Prawem Polskim lub tematyką Portalu.

EKKOM zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia usługi wpisu w katalogu firm, bądź dalszej jego publikacji bez podania przyczyny.

EKKOM zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.
W przypadku rezygnacji z usług, EKKOM przed zakończeniem wykupionego okresu wpisu w katalogu firm nie zwraca pozostałych kosztów reklamy.

Wpis do katalogu firm

  • Wpis do katalogu firm jest informacją o podmiocie gospodarczym zawierającą dane teleadresowe oraz ofertę. Istnieje także możliwość zamieszczenia zdjęć, mapki dojazdowej itp.
  • Publikacja informacji w katalogu firm nastąpi po opłaceniu przez Zamawiającego kwoty wyliczonej na podstawie cennika znajdującego się pod adresem edroga.pl/reklama
  • Aby zapewnić ciągłość reklamy, EKKOM skontaktuje się z Zamawiającym na dwa tygodnie przed zakończeniem czasu trwania umowy.
  • Wszelkie informacje przygotowywane i zamieszczone na stronie edroga.pl stanowią własność intelektualną  EKKOM, dlatego też bez jego zgody wyrażonej na piśmie ani użytkownik, ani firma, do której należy reklama, nie ma prawa na wykorzystywanie ich do celów komercyjnych.


Bannery

  • Banner reklamowy – statyczny w katalogu firm jest publikowany automatycznie po dodaniu i opłaceniu usługi. Jego waga nie może przekraczać 20 kB.

Odpowiedzialność

  • EKKOM nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych Ogłoszeń oraz dołączonych do nich elementów graficznych.
    Zamawiający zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie EKKOM w związku z treścią zamieszczonego wpisu w Katalogu Firm lub dołączonych do niego elementów graficznych, w tym do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich.
  • Wyłącznie Zamawiający jest odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu prawa do dóbr niematerialnych (autorskich, pokrewnych, wynalazczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i innych), do posługiwania się użytymi w publikacji informacjami, danymi, fragmentami utworów lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej.
  • EKKOM nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie systemu spowodowane przyczynami leżącymi poza jego zasięgiem, w szczególności za awarie łączy krajowych i międzynarodowych, bądź też awarie innych elementów, których EKKOM nie jest właścicielem i za które nie ponosi odpowiedzialności.

 

 

Jesteś tutaj: Strona główna Regulaminy